Hier creëer ik een reis door verschillende fantasiewerelden die een op een bepaalde manier ongrijpbaar zijn.

Ze ontstaan door middel van experimenteren met fotografische middelen, kleur en fantasie, heel intuitief. 

Binnen mijn werk wil ik dan ook de controle proberen los te laten en verdwijnen in het oneindige.

Misschien is het een oefening voor het dagelijks leven.

De aantrekkingskracht en de fascinatie die ik voel voor het onbekende en

voor andere planeten maar tegelijkertijd de angst voor het onbekende zie je dan ook terug in mijn werk.